Laboratorium drogowe

Nasze przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium drogowe. Wykwalifkowana kadra oraz nowoczesne wyposażenie umożliwia przeprowadzanie szeregu badań dla kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz gotowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Pełna mobilność pozwala na kontrolę procesu budowy na każdym etapie od:

1. Rozpoznania  stanu istniejącej nawierzchni oraz podłoża gruntowego

 • sprawdzenie nośności istniejącej nawierzchni,
 • wykonanie odwiertów z określeniem rodzaju warstw konstrukcyjnych.

2. Badania gruntów i podbudów

 • rozpoznanie geotechniczne,
 • zagęszczenie i osiadanie,
 • nośność podłoża gruntowego oraz gotowych warstw podbudowy - badania płytą statyczną VSS.

3. Badania gotowych warstw asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych

 • pobieranie próbek odwiertów,
 • oznaczenie wskaźnika zagęszczenia  oraz zawartości wolnej przestrzeni w próbkach nawierzchni,
 • badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych -zawartość asfaltu, uziarnienie mieszanki mineralnej,
 • badania równości podłużnej nawierzchni,
 • badania ugięć.

W celu przeprowadzenia w/w badań w ramach obsługi budów na poziomie gwarantującym najwyższą jakość wykonywanych robót  laboratorium dysponuje wysokiej jakości sprzętem:

 • ugięciomierz belkowy Benkelmana,
 • płyta statyczna VSS,
 • lekka płyta dynamiczna ZORN,
 • planograf OMEGA,
 • wiertnica STIHL,
 • ekstraktor automatyczny INFRATEST.

Na nasze potrzeby laboratorium  nadzoruje produkcję mieszanek mineralno-bitumicznych w naszej wytwórni w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji począwszy od projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych przy wykorzystaniu programu MASA oraz przeprowadzenie badania typu tych mieszanek i ustawienie WMB na receptę roboczą poprzez badanie właściwości gotowego wyrobu w odniesieniu do obowiązujących norm oraz wytycznych technicznych.

Do poprawnego przeprowadzenia badań mieszanek mineralno-bitumicznych oraz materiałów wsadowych laboratorium dysponuje niezbędnym wyposażeniem m.in.: ekstraktor automatyczny INFRATEST, komora próżniowa INFRATEST, ubijak Marshalla MULTUSERV, łaźnia wodna MEMMERT, zestaw sit kontrolnych EKOLAB, bęben LOS ANGELES, aparat PiK , wiskozymetr  Zeitfuchs Cross-Arm oraz licznym drobnym sprzętem  - piknometry, wagi, termometry  itp.


Laboratorium Drogowe

Łukanowice 247, 32-830 Łukanowice

Tel: 14 65 20 322

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Rozumiem